Pomoc zdalna

Czasem najlepszym sposobem na rozwiązanie problemu jest poproszenie kogoś o pomoc. Dzięki Pomocy zdalnej możemy połączyć się z twoim komputerem i zademonstrować, jak rozwiązać problem. Po połączeniu się możemy zobaczyć ekran tego komputera i prowadzić rozmowę w trybie online w czasie rzeczywistym na temat problemu. Za Twoją zgodą możemy nawet użyć swojej myszy i klawiatury do pracy na twoim komputerze.

Aby uzyskać pomoc zdalaną pobierz i uruchom oprogramowanie następnie skontaktuj się z nami telefonicznie. Pobierz oprogramowanie do uzyskania pomocy zdalnej